MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mới từ bộ phận thu mua;
 • Giám sát chất lượng nguyên vật liệu mẫu khi chạy thực tế trên dây chuyền sản xuất;
 • So sánh và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mới so với nguyên vật liệu cũ trên sản phẩm thực tế;
 • Kiểm tra và so sánh sản phẩm của công ty và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, lập báo cáo;
 • Giám sát sản phẩm trong quá trình cải tiến hay sản xuất sản phẩm mới;
 • Làm việc với các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chất lượng sản phẩm;
 • Đăng ký cho sản phẩm mới, gửi mẫu sản phẩm tới các trung tâm kiểm nghiệm thẩm duyệt;
 • Hướng dẫn về sản phẩm mới cho bộ phận bán hàng và các bộ phận khác;
 • Đưa ra phương pháp kiểm tra đối với nguyên vật liệu mới và hướng dẫn nhân viên kiểm tra nguyên liệu đầu vào;
 • Thiết lập và duy trì việc thực hiện 5S;
 • Hoàn thành các báo cáo kiểm tra nguyên liệu mẫu, báo cáo chạy thử, báo cáo kiểm tra, so sánh sản phẩm,… và báo cáo tháng cho cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, có kĩ năng quản lí thời gian;
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Hoa tốt; 
 • Kĩ năng nhìn nhận và giải quyết tốt vấn đề phát sinh;
 • Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng Hoa, tiếng Trung Quan Thoại;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoá và sản phẩm chăm sóc cá nhân là một lợi thế.

PHÚC LỢI

 • Thưởng năm (bình quân 1.5 tháng);
 • Thưởng Quốc tế lao động;Thưởng Tết Trung Thu;
 • Thưởng chuyên cần;
 • Thưởng NV & BP xuất sắc (năm);
 • Tham gia BH trên tổng lương;
 • Tặng phẩm hằng tháng cho nhân viên nữ và nhân viên có con nhỏ từ 01 - 24 tháng tuổi;
 • Mừng cưới/Phúng điếu/Ốm đau;
 • Du lịch/Quy đổi tiền hỗ trợ du lịch;
 • Quà SN, 8/3 & 20/10;
 • Quà cho con của CB-CNV vào ngày lễ 1/6 & tết trung thu;
 • Vay tiền không LS khi gặp khó khăn;
 • Cơ hội được huấn luyện, đào tạo.