Đã trở thành thường lệ hàng tháng, Taisun lại mang yêu thương đến những mảnh đời còn khó khăn trên nhiều tỉnh thành cả nước. Trong tháng 11 này, Taisun đã đến thăm hỏi và trao nhiều món quà thiết thực đến các trung tâm ở Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre, Tiền Giang.

Trung Tâm Bảo Trợ xã hội III Hà Nội

S 2211859

 

S 2211865

S 2211869

Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng

S 17711258

S 17711261

S 17711262

S 17711265

b8ec54e24698bfc6e689

Bệnh viện Huyện Thạnh Phú Bến Tre

e0fb4814b97f4021196e

1d66e9d219b9e0e7b9a8

cca38647762c8f72d63d

d21266f996926fcc3683

ec2e8e567e3d8763de2c

Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang

58452a903feac6b49ffb

9fdacef2da8823d67a99