Taisun ghé thăm và trao tặng những món quà ý nghĩa đến các em nhỏ chưa may mắn tại trung tâm bảo trợ xã hội ở Đồng Nai và Cần Thơ vào cuối tháng 10/2019 vừa qua.

24896

24898

24919

24920

43427

43428

43430

S 3604513

S 3604515

S 3604523