Sunday, 03rd of November 2019, more than 1000 pregnant mommies in Hanoi joined the 10 year anniversary birthday of Kids Plaza at Quần Ngựa stadium, Hanoi.

Daddies and Mommies happily took part in many activities such as: the record of 500 pregnant mommies doing Yoga, Pregnancy workshop, kids’ fashion and visiting many stores in the event.

Kids Plaza also cooperated with Unidry to give away thousands of precious presents to mommies after the event ended.

ec1fabd1b8225e7c0733

37f865b37740911ec851

bf2ee0a6f155170b4e44

Các mẹ bầu quan tâm đến sản phẩm tã em bé UniDry để chuẩn bị chào đón bé cưng chào đời. Không những vậy, nhiều chương trình hấp dẫn từ UniDry đã thực sự thu hút hầu hết các mẹ bầu đến với gian hàng của UniDry tại sự kiện.

1a339d778f8469da3095

e6990c4a1eb9f8e7a1a8 1

19b3ecf7fe04185a4115