Company profile

Company name Taisun Int'l (Holding) Corp.
Stock Name  Taisun-KY
Stock Code  8480 (TWSE)
Mark Type  
Industry Type Sản xuất
Principal Activities Sản xuất tã trẻ em dùng một lần, sản phẩm dành cho người lớn, băng vệ sinh nữ và khăn ướt.
Date of Establishment Ngày 06 tháng 02 năm 2014 (Holding)
Ngày 02 tháng 01 năm 2001 (Taisun Việt Nam)
Date of Listing Ngày 17 tháng 01 năm 2017
Chairman  Tai Chao Rong
Headquarter

 Lô A1-6, đường số N5, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Stock Transfer Agent Công ty TNHH Chứng Khoán Mega
Tel  (02)2568-2830 - Taiwan
(+84-28) 3547 1031 ~ 6